หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" เทศบาลตำบลโซ่พิสัยน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำพาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษาจารีตประเพณี เทคโนโลยีก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล "
วิสัยทัศน์ ทต.โซ่พิสัย
 
 
พันธกิจ
 
  "บริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล"
 
    พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
    พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มมูลค่การผลิตและดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนข้มแข็ง และสังคมเอื้ออาทรต่อกัน
    ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่
 
   
ยุทธศาสตร์
   
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาสังคม
  ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการพัฒนา
   
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้าและ
รางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตรวจสอบได้
โดยยึดหลักความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ
  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและชุมชน
  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และการป้องกันปัญหายาเสพติด
  บำบัด จัดการขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาบุคลากร
และการบริหาร
 
คู่มือประชาชน
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
 
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 042-485-058 , 042-485-059 โทรสาร : 042-485-058 , 042-485-059
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม 408,059 เริ่มนับ 12 ธ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10