หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/org... โครงสร้างอยู่ในหน้าหลัก หัวข้อ โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/sta... ข้อมูลผู้บริหาร อยู่ในหน้าหลัก หัวข้อ คณะผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... อำนาจหน้าที่ อยู่ในหัวข้อ อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/con... ข้อมูลการติดต่อ อยู่ในหัวข้อ ติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/new... https://www.sophisai.go.th/new... https://itas.nacc.go.th/go/ver... QR code แบบ EIT ของหน่วยงานแสดงอยู่ในหน้าหลักของเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (ด้านล่างสุด)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/web... https://www.sophisai.go.th/web... -การติดต่อกับหน่วยงานอยู่ในหัวข้อ ช่องทางการรับฟังความเห็นเห็น
-ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ ในส่วนของ Facebook อยู่หน้าหลักด้านบนสุดทางขวามือ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... แผนพัฒนา อยู่ในหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี htthttps://www.sophisai.go.th/... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี อยู่ในหัวข้อ  แผนพัฒนาท้องถิ่น
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผน อยู่ในหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... คู่มือการปฏิบัติงาน อยู่ในหัวหัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/ser... https://www.sophisai.go.th/dnm... https://www.sophisai.go.th/dnm... https://www.sophisai.go.th/dnm... คู่มือสำหรับประชาชน อยู่ในหัวข้อ คู่มือประชาชน
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... ข้อมูลสถิติการให้บริการ อยู่ในหัวข้อ สถิติ
o13 E-Service https://www.sophisai.go.th/hom... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://www.sophisai.go.th/new... https://www.sophisai.go.th/new... E- Service อยู่หน้าหลัก (อยู่ใต้หมายเลขติดต่อศูนย์ดำรงธรรม)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... รายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่จะมีการดำเนินการ อยู่ในหัวข้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/new... https://www.sophisai.go.th/new... แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหัวข้อ แผนการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2566 อยู่ในหัวข้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร อยู่ในหัวข้อ แผนอื่นๆ
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร อยู่หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ในหัวข้อ ประวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.sophisai.go.th/hom... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... https://www.sophisai.go.th/pro... การขับเคลื่อนจริยธรรม อยู่ในหัวข้อ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 042-485-058 , 042-485-059 โทรสาร : 042-485-058 , 042-485-059
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม 408,151 เริ่มนับ 12 ธ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10