หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลโซ่พิสัย
วัดสังขลิการาม
หอนาฬิกาตำบลโซ่
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 

นายศิริ ตรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัย
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง [ 23 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 50 
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 54 [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินถนนคนเดินโซ่พิสัย จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพา [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]จ้างออกแบบจ้างออกแบบดัดแปลงหลังคาสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]

 
 
ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ (22 ก.พ. 2567)    อ่าน 5  ตอบ 1  
สอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษี (19 ก.พ. 2567)    อ่าน 18  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2566)    อ่าน 35  ตอบ 0  
 
 
ข่าวสาร
ภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th กต. มท 0818.3/ว746  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว751  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) กพส. มท 0810.2/ว747  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว731  [ 16 ก.พ. 2567 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว727  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
   
 
ทต.โซ่พิสัย คู่มือการใช้งาน E-Service [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.โซ่พิสัย ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง การสำรวจเจตนารมณ์ตามโครงการ เปลี่ยนแปลง และขยายเ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.โซ่พิสัย รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 21 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.โซ่พิสัย ประกาศผลสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตตำบลโซ่ เรื่องการเปลี่ย [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 21 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 /2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.โซ่พิสัย การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ประจำปี 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.โซ่พิสัย โครการสำรวจเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง เรื่องการเปลี่ยนแปลง และขยายเขตเทศบาล [ 1 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 30 
ทต.โซ่พิสัย การเปิดให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าพร้อมแผงจำหน่ายสินค้า ตลาดสดเทศบาลตำบลโซ่พิสัย [ 26 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 21 
ทต.โซ่พิสัย ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 42 
ทต.โซ่พิสัย การดำเนินงานตามาตรฐานการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม [ 22 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
 
   
 


ทต.โซ่พิสัย ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินถนนคนเดินโซ่พิสัย จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพา [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างออกแบบจ้างออกแบบดัดแปลงหลังคาสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาวาดภาพผนัง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างซ่อมแซมรถรถยนต์การณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๘๖๙ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน [ 24 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างออกแบบดัดแปลงหลังคาสำนักงาน [ 24 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๔๑ บึงกาฬ โดยว [ 17 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งจราจร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 32 นิ้ว พร้อ [ 15 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างวางท่อ คสล. ถนนเทศบาล 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอีสานพัฒนา 1/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 1 ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๕๔ (หนองจอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ซื้อแผ่นคำกล่าวป้ายหินแกรนิต จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตรแบบมีฝาปิดและล้อเลื่อน สีน้ำเงิน จำนวน 40 ถัง โดยวิธี [ 12 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 240x480 ซม. จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ซื้อัวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
ประวัติพระเจ้าแสนสามหมื่น
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
สายตรงนายก
โทร : 088-516-6544
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 042-485-058 , 042-485-059 โทรสาร : 042-485-058 , 042-485-059
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม 408,254 เริ่มนับ 12 ธ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
ทต.โซ่พิสัย
CLICK