หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลโซ่พิสัย
วัดสังขลิการาม
หอนาฬิกาตำบลโซ่
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 

นายศิริ ตรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัย
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโค [ 27 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโค [ 27 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 36 
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 121 
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง [ 23 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 96 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]

 
 
ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ (22 ก.พ. 2567)    อ่าน 95  ตอบ 1  
สอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษี (19 ก.พ. 2567)    อ่าน 107  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2566)    อ่าน 131  ตอบ 0  
 
 
ข่าวสาร
ภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2567) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1652  [ 22 เม.ย. 2567 ]
รายงานการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1646  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1647  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5111-5114 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1637 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1641  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1568  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
ทต.โซ่พิสัย ประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลโซ่พิสัย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.โซ่พิสัย การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.โซ่พิสัย โครงกาารควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 37 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
ทต.โซ่พิสัย โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย! แต่ป้องกันได้ [ 1 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 22 
ทต.โซ่พิสัย พิธีมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ปีการศึกษา 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 33 
ทต.โซ่พิสัย ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโค [ 27 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 30 
ทต.โซ่พิสัย ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโค [ 27 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 36 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 40 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 22 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 19 
ทต.โซ่พิสัย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภ [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 28 
ทต.โซ่พิสัย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 34 
ทต.โซ่พิสัย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุและวัยเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 8 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 35 
 
   
 


ทต.โซ่พิสัย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมารถเครื่องเสียงแห่เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โ [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมารถเครื่องเสียงแห่เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โ [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธี [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมารถเครื่องเสียงแห่เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โ [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาตกแต่งราชรถแห่หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 256 [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ของหมู่บ้าน บ้านอีสานพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ของหมู่บ้าน บ้านอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ของหมู่บ้าน บ้านหนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ของหมู่บ้าน บ้านสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ของหมู่บ้าน บ้านโนนชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ของหมู่บ้าน บ้านโซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย จ้างเหมาการประกอบพิธีทางศาสนาตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 12-13 เม [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 20 หมู่ที่ 3 บ [ 1 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 37 หมู่ที่ 16 [ 1 เม.ย. 2567 ]


ทต.โซ่พิสัย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ Fuji xerox cm 305 สีเหลือง จำนวน 1 กล่อง โดย [ 1 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
ประวัติพระเจ้าแสนสามหมื่น
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
สายตรงนายก
โทร : 088-516-6544
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 042-485-058 , 042-485-059 โทรสาร : 042-485-058 , 042-485-059
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม 465,985 เริ่มนับ 12 ธ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
ทต.โซ่พิสัย
CLICK