หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
สุขาภิบาลโซ่พิสัย ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ - เล่ม 97 ตอนที่ 16
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ต่อมาเทศบาลตำบล
โซ่พิสัย ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาล
โซ่พิสัยตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542
 
ที่ตั้ง
ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลตำบลโซ่พิสัย ตั้งอยู่ในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ มีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 8.84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,525 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยซำฝั่งใต้ ริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำ
ห้วยซำฟากตะวันตก เลียบริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยซำฟาก
ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่
ริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยซำฟากใต้ตรงประตูปิด-เปิดคลองส่งน้ำ
ทิศใต้ ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึง
หลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2267
ตอนอำเภอโพนพิสัย-อำเภอโซ่พิสัย ตรงสะพานห้วยกระมันฝังเหนือ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักที่ 3
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2095 ตอนอำเภอพรเจริญ
-อำเภอปากคาด ฟากเหนือตรงสะพานข้ามห้วยโพนฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้ง อยู่ริมหนองนาฝั่งตะวันออก
ตรงที่บรรจบกับริมห้วยซำฝั่งใต้ จากหลักเขตที่ 5 เลียบริมห้วยซำ
ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบจากหลักเขตที่ 1
 
 
แผนที่
 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยซำฝั่งใต้ ริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยซำฟากตะวันตก
เลียบริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยซำฟากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2
ซึ่งตั้งอยู่ริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยซำฟากใต้ตรงประตูปิด-เปิดคลองส่งน้ำ
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5
ซึ่งตั้งอยู่ริมหนองนา
ฝั่งตะวันออกตรงที่บรรจบ
กับริมห้วยซำฝั่งใต้
จากหลักเขตที่ 5 เลียบริมห้วยซำ
ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือจนบรรจบ
จากหลักเขตที่ 1
ตำบลโซ่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
บ้านอีสานพัฒนา
บ้าน
หนองเอี่ยน
บ้าน
สามเหลี่ยม
บ้านโนนชาด
บ้านโซ่
บ้านอ่างทอง
จากหลักเขตที่ 2
เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันออกถึงหลักที่ 3
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2095
ตอนอำเภอพรเจริญ-
อำเภอปากคาดฟาก
เหนือตรงสะพานข้ามห้วยโพน
ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2267 ตอนอำเภอโพนพิสัย-อำเภอโซ่พิสัย ตรงสะพานห้วยกระมันฝังเหนือ
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,566 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 3,281 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97
  หญิง จำนวน 3,285 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,582 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 742.76 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านโซ่ 728 702 1,430 602
2 บ้านอ่างทอง 463 531 994 433
3 บ้านสามเหลี่ยม 590 633 1,223 508
4 บ้านโนนชาด 481 458 939 304
13 บ้านหนองเอี่ยน 639 590 1,229 357
16 บ้านอีสานพัฒนา 380 371 751 378
รวม 3,281 3,285 6,566 2,582
 
(ข้อมูลตามสถิติทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564)
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 042-485-058 , 042-485-059 โทรสาร : 042-485-058 , 042-485-059
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม 408,078 เริ่มนับ 12 ธ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10